Намаз уку тэртибе

Намазның гамәлләре, укыла торган сүрәләр һәм догалар

Һәр намаз рәкәгатьләрдән тора. Рәкәгать – билгеле бер сүзләр һәм гамәлләр тәртибе. Намаз ике, өч һәм дүрт рәкәгатьтән торырга мөмкин.

Һәр намазның беренче рәкәгате түбәндәге гамәлләрдән тора:

1. Тәкбир әйтеп (“Аллаһу Әкбәр”) кулларны күтәрү.

2. Кыям – намаз вакытында басып тору.

3. Кыйраәт – намаз вакытында Коръән уку.

4. Рөкүгъ – намазда билгә тикле баш ию.

5. Каумә ‒ рөкүгътан тураеп басу һәм бераз басып тору.

6. Беренче сәҗдә.

7. Ике сәҗдә арасында утырып тору.

Икенче рәкәгатьтә өстәмә гамәл барлыкка килә – кагъдә. Кагъдә – икенче сәҗдәдән соң утырып тору һәм махсус дога – “Әт-тәхият” (“тәшәххүд”) догасын уку.

Һәр намазның соңгы рәкәгатендә тагы бер хәрәкәт – сәлам бирү өстәлә. Сәлам – башны башта уңга, аннан соң сулга борып, ике якка да «Әссәләму галәйкүм вә рахмәтуллаһ» сүзләрен әйтү.

1. Иртәнге намаз 4 рәкәгатьтән тора: 2 сөннәт, 2 фарыз.

2. Өйлә намазы 10 рәкәгатьтән тора: 4 сөннәт, 4 фарыз, 2 сөннәт.

3. Икенде намазы 4 рәкәгать фарыздан тора:

4. Ахшам намазы 5 рәкәгатьтән тора: 3 фарыз, 2 сөннәт.

5. Ястү намазы 6 рәкәгатьтән тора: 4 фарыз, 2 сөннәт.

Намазның гамәлләре

Аяк табаннары арасында 4 бармак киңлегендә буш ара калырлык итеп Кыйблага карап басырга, күзләрне сәҗдә урынына юнәлтергә. Ният кылабыз: «Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге иртәнге намазның 2 рәкәгать сөннәтен укырга ниятләдем».

«Аллаһү әкбәр» сүзләрен әйтеп, тәкбир кылырга. Ирләр уч төпләрен кыйблага каратып, баш бармаклары колак йомшаклыгы биеклегенә җиткәнче кулларын күтәрә. Хатыннар уч төпләрен кыйблага каратып, бармаклары кушылган хәлдә, бармак очлары иңбашы биеклегендә булырлык итеп кулларын күтәрә. Ирләр уң кулларын сул кулы өстенә куеп, уң кулның чәнти һәм баш бармагы белән сул кулны беләзеге турысыннан боҗралап тоталар. Шул рәвешле тоташкан хәлдә кулларны кендек астына төшереп куялар. Хатыннар исә уң куллары сул кул өстендә булган хәлдә кулларын күкрәкләренә куялар. Ирләрдән аермалы буларак, хатыннар сул кулларын уң кулның бармаклары белән боҗралап тотмый. Шул рәвешле сез кыямда саналасыз. Кыямда килеш «Сәнә» догасын, «Әгузү бисмилләһне», «Фәтихә» сүрәсен һәм бүтән бер сүрәне рәттән укырга.

«Сәнә» догасы:

Сөбъхәәнәкәл-лааһүммә вә бихәмдикә вә тәбәәракәс- мүкә вә тәгәәләә җәддүкә вә ләәә иләәһә гайрүк («Аллаһым! Син һәртөрле кимчелектән өстенсең, бөтен мактаулар Сиңа, Синең исемең бик мөбарәк, даның олугтыр, вә Синнән башка илаһ юк, Синнән башкаларга гыйбадәт кылмыйбыз».)

Шуннан соң “әгузү”не һәм “бисмилләһ”не әйтәбез: Әгүүз̣ү билләәһи минәш-шәйтаанир-раҗиим. Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. («Аллаһның рәхмәтеннән ерак булган шайтаннан сакланып Аллаһка сыенамын. Бу дөньяда һәркемгә дә шәфкатьле, ә Ике рәкәгатьтән торган намазны уку тәртибе ахирәттә исә мөэминнәргә генә рәхимле булган Аллаһның исеме белән»).

Аннан соң «Фәтихә» («Әлхәм».дип тә атыйлар) сүрәсен укыйбыз: Әлхәмдү лилләәһи раббил-гәәләмиин. Әр-рахмәәнир- рахиим. Мәәлики-йәүмид-диин. Иййәәкә нәгбүдү үә иййәәкә нәстәгиин. Иһдинәс-сырааталь-мүстәкыйм. Сырааталь- ләз̣иинә әнгәмтә гәләйһим. Гайриль-мәгдууби гәләйһим үәләд-дааааааллиин. Әмин. («Бөтен галәмнәрнең Тәрбиячесе, Раббысы Аллаһка мактаулар булсын! Ул – мәрхәмәтле, рәхимле. Җәза көненең (Ахирәтнең) Хуҗасы. Бары тик Сиңа гыйбадәт кылабыз һәм Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Безне туры юлга күндер. Сине ачуландырмаган һәм хак юлдан адашмаган кешеләр юлына күндер»).

Аннан соң Коръәннән тагы бер өстәмә сүрә укыйбыз. “Ихлас” сүрәсе: Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. Куль һувәллааһу ахәд. Аллааһус-самәд. Ләм йәлид вә ләм йүләд. Вә ләм йәкүллүһу күфувән әхәд. (“Әйт: Ул – Аллаһ Бер, Аллаһ – Мәңгелек. Ул һичкемне тудырмады һәм һичкемнән тудырылмады. Һәм беркем Аңа тиң түгел”).

«Аллаһү Әкбәр» сүзләрен әйтеп билгә тикле иелергә, ягъни рөкүгъка китәргә, һәм шул хәлдә өч тапкыр әйтергә: Сөбхәәнә раббийәл-гәз̣ыйм. («Олуг Раббымны пакь дип беләм»).

Рөкүгътан тураеп басканда шул сүзләр әйтелә: Сәмигәл-лааһу лимән хәмидәһ («Аллаһы Тәгалә Үзен мактаган кешенең мактавын ишетә»).

Тураеп баскач әйтелә: Раббәнәә ләкәл-хәмд («Әй Раббыбыз, һәрбер мактау Сиңа гына тиеш»).

Сәҗдә – җиргә тикле иелү. «Аллаһү әкбәр» дип әйтеп, башта тезләрне, аннары кулларны, аннан соң маңгай белән борынны идәнгә тидерергә; бу вакытта баш куллар арасында була, аяклар җирдән аерылмый, күзләр борынга карый. Шул хәлдә түбәндәге сүзләр 3 тапкыр кабатлап әйтелә: Сөбхәәнә раббийәл-әгъләә («Бөек булучы Раббымны пакь дип беләм».)

«Аллаһү Әкбәр» сүзләрен әйтеп, маңгайны җирдән аерырга һәм тезләнеп утырырга. Куллар тезләргә куела, күз карашы үз алдыңа юнәлгән. Берничә секунд утырганнан соң, «Аллаһү Әкбәр» сүзләре белән икенче сәҗдәгә кителә һәм 3 тапкыр «Сөбхәнә Раббиәл-Әгълә» дип әйтелә. «Аллаһу әкбәр» сүзләре белән (икенче рәкәгатьне кылыр өчен) торып басырга һәм кыямда булган хәлдә кулларны берләштереп кендек астына төшерергә (ирләр) яки күкрәк өстенә (хатыннар) куярга. Шул рәвешле беренче рәкәгать тәмамлана.

Икенче рәкәгать беренчесе кебек үк кылына, бары “Сөбхәнәкә” догасы укылмый, “әгүзе” әйтелми. Алга таба икенче сәҗдәгә кадәр беренче рәкәгатьне укыган кебек укыйбыз, ә икенче сәҗдәдән соң утырабыз. Алга таба икенче сәҗдәгә кадәр беренче рәкәгатьне укыган кебек укыйбыз, ә икенче сәҗдәдән соң утырабыз.Куллар тез Ике рәкәгатьтән торган намазны уку тәртибе өстендә, күз карашы үз алдыңда (тезләргә карыйбыз). Шушылай утырган килеш рәттән «Әт-тәхият», «Салават», «Раббәнә әтинә» догалары укыла:

— Әт-тәхиййәәтү лилләәһи үәс-саләүәәтү үәт-таййибәәт. Әс-сәләәмү гәләйкә әййүһән-нәбиййү үә рахмәтул-лааһи үә бәракәәтүһ. Әс-сәләәмү гәләйнәә үә гәләә гибәәдил- ләәһиссаалихиин. Әшһәдү әл-ләәә иләәһә илләл-лааһу үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән гәбдүһүү үә расүүлүһ («Тел гыйбадәтләре дә, тән гыйбадәтләре дә, мал гыйбадәтләре дә – һәркайсы Аллаһы Тәгалә өчен. Әй Пәйгамбәребез, Сиңа Аллаһының сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Сәлам безгә дә һәм Аллаһы Тәгаләнең һәрбер изге бәндәләренә дә булсын. Күңелемнән гуаһлык бирәмен ки, дөреслектә, Аллаһы Тәгаләдән башка Илаһи зат һич юк. Шулай ук гуаһлык бирәмен ки, дөреслектә, Мөхәммәд – Аллаһы Тәгаләнең колы һәм илчесе»).

— Әллааһүммә салли гәләә Мүхәммәдин үә гәләә әәли Мүхәммәд. Кәмәә салләйтә гәләә Ибрааһиимә үә гәләә әәли Ибрааһиимә иннәкә хәмиидүм-мәҗиид. Әллааһүммә бәәрик гәләә Мүхәммәдин үә гәләә әәли Мүхәммәд. Кәмәә бәәрактә гәләә Ибраһиимә үә гәләә әәли Ибраһиимә иннәкә хәмиидүм- мәҗиид («Йә Рабби, Ибраһимга һәм аның гаиләсенә рәхмәтеңне биргән кебек, Мөхәммәдкә һәм аның гаиләсенә дә рәхмәтеңне бир. Дөреслектә, Син мактаулы һәм олуг зат. Йә Рабби, Ибраһимга һәм аның гаиләсенә бәрәкәтеңне биргән кебек, Мөхәммәдкә һәм аның гаиләсенә дә бәрәкәтеңне бир. Дөреслектә, Син — мактаулы һәм олуг зат»).

— «Раббәнәә әәтинә фид-дүнйәә хәсәнәтән үә фил-әәхырати хәсәнәтән үә кыйнәә гәз̣әәбән-нәәр» («Әй Раббыбыз! Безгә дөньяда һәм ахирәттә яхшылык бир, безне җәһәннәм газабыннан сакла»).

— Сәлам бирү. Элек башны уңга борып, аннан соң сулга борып (күз карашы иң башына юнәлгән), ике тапкырында да сәлам әйтергә: Әс-саләмү галәйкүм вә рәхмәтүллаһ («Сезгә Аллаһның сәламе һәм рәхмәте булсын»)

Читать еще:  Заговор от бессонницы

Моннан соң кулларны күтәреп бу дога укыла: Әллааһүммә әнтәс-сәләәмү үә минкәс-сәләәмү тәбәәрактә йәә з̣әл-җәләәли үәл-икраам («Йә Рабби, Син һәрбер бәладән саклаучы һәм тынычлык Синнән генә. Син – мөбарәк Зат, әй олуглык һәм хөрмәт Иясе Аллаһ».)

Шуның белән 2 рәкәгатьле намаз тәмам була.

4 рәкагатьтән торган намазлар уку тәртибе:

а) 4 рәкагатьтән торган фарыз намаз:

1 рәкагать: Субханакя, А‘узу, Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

2 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

Беренче утыру: Әт-тәхият.

3 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха.

4 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха.

Соңгы утыру: Әт-тәхият, Салли-Барик, Раббана атина.

б) 4 рәкагатьле сөннәт намазлар:

1 рәкагать: Субханакя, А‘узу, Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

2 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

Беренче утыру: Әт-тәхият.

3 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

4 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

Соңгы утыру: Әт-тәхият, Салли-Барик, Раббана атина.

Сөннәт намазмын фарыз намазыннан 3 һәм 4 рәкагатьләрдә Фатиха сүрәсеннән өстәмә сүрә укылуы белән аерыла.

Намаз уку тэртибе

Намаз – второй столп Ислама

Намаз – один из основ религии Ислам. С его помощью осуществляется связь между человеком и Всевышним. Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Знайте, что самым лучшим из ваших деяний является молитва!». Чтение намаза пять раз в день помогает человеку каждый раз укреплять свою веру, очищать душу от совершенных грехов и ограждать себя от будущих прегрешений. В другом хадисе сказано: “Первое, о чем человек будет спрошен в день Суда – это о вовремя совершенном намазе”.

Перед каждой молитвой истинный мусульманин совершает омовение и предстает перед своим Создателем. В утреннем намазе он возвеличивает Аллаха, бесконечно утверждая Его исключительное право на поклонение. Верующий обращается к Создателю за помощью и просит у Него прямого пути. В качестве доказательства покорности и верности человек опускается до земли в поклоне перед Всевышним.

Как правильно читать намаз (Намаз уку тэртибе)

Молитвы совершаются на арабском языке – языке Откровения – 5 раз в день:

 1. на рассвете (Иртэнге);
 2. в середине дня (Ойлэ);
 3. вечером (Икенде);
 4. на закате (Ахшам);
 5. при сумерках (Ясту).

Это определяет ритм дня верующего мусульманина. Для совершения намаза женщины и мужчины должны очистить душу и тело, одежду и место молитвы. По возможности праведные мусульмане должны стремиться к молитве в мечети. Если нет такой возможности, разрешается молиться практически в любом месте, к примеру, в университете или в офисе.

Перед обязательной молитвой звучит призыв к ней – Азан. Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует), дабы показать, что Азан – есть проявление благочестия, произнес: «Если наступило время молитвы, пусть один из вас прочтет вам Азан».

Для чтения намаза необходимо соблюдение следующих условий:

 1. ритуальная чистота. Человек, находящийся в состоянии осквернения, должен совершить ритуальное омовение (полное или частичное, в соответствии со степенью осквернения);
 2. чистое место. Молитва должна совершаться только в чистом, неоскверненном месте (свободном от наджасы – нечистоты);
 3. кибла. Во время намаза верующий должен стоять по направлению мусульманской святыни Каабы;
 4. одежда. Мусульманин должен быть одет в абсолютно чистую одежду, не запачканную нечистотами (к примеру, экскрементами человека или животных, шерстью нечистых животных, как свинья или собака). Также одежды должна прикрывать аурат – места, которые верующий человек по шариату должен закрывать (у мужчины – часть тела от пупка до коленей, у женщины – все тело, кроме лица, кистей рук и ступней ног);
 5. намерение. Человек должен иметь искреннее намерение совершить молитву (ният);
 6. трезвость рассудка. Алкоголь, различные психотропные и наркотические препараты в Исламе под абсолютным запретом (это харам).

Мусульманские молитвы – основа жизни мусульманина

Также в отличие от мусульманского намаза в исламе существуют молитвы (на арабском языке они называют «дуа», а на татарском – «дога») – это возможность общения с Господом миров. Всевышний знает все явное и скрытое, поэтому Аллах слышит любую молитву и неважно, произнесена мусульманская молитва вслух или про себя, на поверхности Луны или в шахте, где добывают уголь.

Дуа Аллаху должно всегда произноситься уверенно, ведь мы знаем: Аллах создал нас и наши трудности, и Ему под силу изменить этот мир и без труда решить любую проблему. И неважно, на каком языке вы обращаетесь к Создателю, пусть ваша душа шепчет на том языке, на котором вам легче всего изъясняться.

В Исламе молитвы есть на все случаи жизни. Ниже приведены примеры мусульманских дуа, большинство из которых взяты из Корана и Сунны, а также от шейхов и аулия (приближенных людей – друзей Аллаха). Среди них есть молитвы на удачу. Например, против проблем, беды, несчастья и горя, если грозит опасность и др.

Мусульманская молитва, если хочешь покаяться в грехах

Следует прочитать с искренним раскаянием:

Аллаахумма антэ раббии, ляя иляяхэ илляя ант, халяктании ва ана ‘абдукь, ва ана ‘аляя ‘ахдикя ва ва’дикя мастато’ту, а’уузу бикя мин шарри маа сона’ту, абуу’у лякя би ни’матикя ‘аляйя ва абуу’улякя би занбии, фагфирлии, фа иннэху ляя ягфируз-зунуубэ илляя ант.

О Аллах, Ты – мой Господь! Нет Бога, кроме Тебя. Ты сотворил меня, и я – Твой раб. И постараюсь я оправдать возложенную на меня ответственность, сдержать данное мною слово в меру своих сил и возможностей. Я прибегаю к Тебе, удаляясь от всего недоброго, совершенного мною. Я признаю те блага, которыми Ты одарил меня, и признаю свой грех. Прости меня! Поистине, никто не простит моих ошибок, кроме Тебя. Примечание: став мусульманином, человек возлагает на себя определенную ответственность и дает Всевышнему обет не совершать запретного и выполнять то, что является обязательным.

Мусульманские молитвы, читаемые перед началом еды

Первый вариант: Бисмиллях!

Примечание: Пророк Мухаммед сказал: «Перед тем, как приступить к еде, каждому из вас следует сказать: «Бисмиллях». Если же он забудет об этом в начале [трапезы], то пусть скажет сразу, как вспомнит: «Бисмил-ляяхи фии аввалихи ва аахирихи» (С именем Всевышнего в начале и в конце [трапезы])».

Аллаахумма баарикь лянаа фихь, ва ат’ымнаа хайран минхь.

О Всевышний, сделай это благословенным для нас и накорми нас тем, что лучше этого.

Мусульманские молитвы, читаемые при выходе из дома

Бисмил-ляяхь, таваккяльту ‘алял-лаахь, ва ляя хавля ва ляя кувватэ илляя бил-ляяхь.

С именем Всевышнего Аллаха! Я уповаю только на Него. Истинная мощь и сила принадлежат только Ему.

Аллаахумма иннии ‘ауузу бикя ан адылля ав удалля ав азилля ав узалля ав азлимя ав узляма ав аджхаля ав юджхаля ‘аляйя.

О Господь! Поистине, я прибегаю к Тебе, чтобы не сбиться с верного пути и не быть сведенным с него, чтобы не ошибиться самому и не быть вынужденным ошибиться, чтобы не поступать несправедливо самому и не быть притесненным, чтобы не быть невежественным и чтобы по отношению ко мне не поступали невежественно.

Читать еще:  Как устроиться на хорошую работу

Мусульманская молитва, читаемая при входе в дом

Говоря эти слова, входящий приветствует того, кто в нем:

Бисмил-ляяхи валяджна, ва бисмил-ляяхи хараджна ва ‘аляя раббинаа та-ваккяльнаа.

С именем Всевышнего мы вошли и с Его именем выходили. И только на Господа нашего мы уповаем.

Мусульманская молитва, если хочешь жениться или выйти замуж

Сначала совершается ритуальное омовение (тахарат, абдест), после этого надо совершить два ракаата дополнительного намаза и произнести:

Аллаахумма иннакя такдир ва ляя акдир ва та’лям ва ля а’лям ва антэ ‘алля-ямуль-гуююб, фа ин ра’айта анна (называет имя девушки) хайрун лии фии дии-нии ва дунья-я ва аахыратии факдурхаа ли, ва ин кяянэт гайрухаа хайран лии минхаа фии диинии ва дунья-я ва аахыратии факдурхаа лии.

О Аллах! Все в Твоих силах, я же не в состоянии что-либо сделать. Ты все знаешь, а я – нет. Ты знаешь все, что скрыто от нас. И если Ты считаешь, что является наилучшей для сохранения моей религиозности и благополучия как в этом, так и в будущем мирах, то помоги мне в том, чтобы она стала моей женой (мужем). А если другая является наилучшей для сохранения моей религиозности и благополучия в обоих мирах, то помоги мне, чтобы та другая стала моей женой (мужем).

Мусульманская молитва перед супружеской близостью:

Перед занятием любовью следует прочитать:

Бисмил-ляяхь. Аллаахумма джаннибнаш-шайтаанэ ва джаннибиш-шайтаана маа разактанаа.

Начинаю с именем Господа. О Всевышний, удали нас от Сатаны и удали Сатану от того, чем Ты наделишь нас!

Мусульманская молитва, читаемая в случае потери какой-либо вещи

Сначала совершается ритуальное омовение (тахарат, абдест), после этого надо совершить два ракаата дополнительной молитвы и произнести:

Бисмил-ляяхь. Яа хаадияд-дулляяль ва рааддад-доолляти-рдуд ‘аляйя доол-лятии би ‘иззатикя ва султааникь, фа иннахаа мин ‘атоикя ва фадликь.

Начинаю с именем Аллаха. О Тот, Кто направляет на правильный путь тех, кто сошел с него! О Тот, Кто возвращает то, что было утеряно. Верни мне утерянную вещь Своим величием и властью. Поистине эта вещь дарована Тобою мне по Твоей безграничной милости.

Мусульманская молитва против проблем, беды, несчастия и горя

Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи’уун, аллаахумма ‘индакя ахтасибу мусыыбатии фа’джурнии фиихэ, ва абдильнии бихээ хайран минхэ.

Поистине, мы полностью принадлежим Аллаху и, поистине, все мы к Нему возвращаемся. О Господи, перед Тобой я буду давать отчет за разумение и правильность в преодолении этого несчастья. Вознагради меня за терпение, проявленное мною, и замени беду па то, что лучше ее.

Мусульманская молитва против трудности, нужды и проблем

Сначала совершается ритуальное омовение (тахарат, абдест), после этого надо совершить два ракаата дополнительной молитвы и произнести:

Альхамду лил-ляяхи раббиль-‘аалямиин, ас’алюкя мууджибаати рахматикь, ва ‘азааима магфиратикь, валь-‘исмата мин кулли занб, валь-ганиимата мин кулли бирр, вас-саляямата мин кулли исм, ляя тада’ лии занбан илляя гафартахь, ва ляя хамман илляя фарраджтахь, ва ляя хааджатэн хия лякя ридан илляя кадайтахаа, яа архамар-раахимиин.

Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров. Я прошу у Тебя, о Аллах, то, что приблизит ко мне Твою милость, действенность Твоего всепрощения, защиту от грехов, пользу от всего праведного. Прошу у Тебя спасения от всех ошибок. Не оставь ни одного греха, который бы Ты мне не простил, ни одной тревоги, от которой Ты меня не избавил бы, и ни одной нужды, которая, являясь правильной, не была бы удовлетворена Тобою. Ведь Ты – Милостивейший.

Мусульманские молитвы против беспокойства и грусти в душе

Аллаахумма иннии ‘абдукя ибну ‘абдикя ибну эматикь. Наасыятии би ядикя маадын фийя хукмукя ‘адлюн фийя кадооукь. Ас’алюкя би кулли исмин хува лякь, саммяйтэ бихи нафсякь, ав анзальтаху фии китаабикь, ав ‘аллямтаху ахадэн мин халькыкь, ав иста’сартэ бихи фии ‘ильмиль-гайби ‘индэкь, эн тад-ж’аляль-кур’ана раби’а кальби, ва нуура садри, ва джалаа’э хузни, ва захааба хами.

О Всевышний Аллах! Я раб Твой, сын раба Твоего и рабыни Твоей. Власть надо мной в Твоей [деснице]. Твое решение беспрекословно выполняемо в отношении меня и справедливо. Я обращаюсь к Тебе всеми именами, которыми Ты назвал Себя или упомянул в Писании Твоем или открыл кому-либо из сотворенных Тобой или теми [именами], которые известны только Тебе. [Я обращаюсь к Тебе именем Твоим] и прошу сделать Коран весной сердца моего, светом души моей и причиной исчезновения моей грусти, прекращения моего беспокойства.

Аллаахумма иннии а’уузу бикя миналь-хамми валь-хазан, валь-‘аджзи валь-кясаль, валь-бухли валь-джубн, ва доля’ид-дейн ва галябатир-риджааль.

О Всевышний, Я удаляюсь с помощью Тебя от беспокойства и печали, от немощности и лени, от скупости и трусости, от бремени долга и людского притеснения.

Мусульманские молитвы, если грозит опасность

Аллаахумма иннаа надж’алюкя фии нухуурихим, ва на’уузу бикя мин шуруурихим.

О Аллах, их глотки и языки мы отдаем Тебе на суд. И прибегаем к Тебе, удаляясь от их зла.

Хасбунал-лааху ва ни’маль вакииль.

Достаточно нам Господа, и Он – наилучший Покровитель.

Мусульманская молитва, чтобы уплатить долги

Аллаахумма, икьфинии би халяяликя ‘ан хараамикь, ва агнинии би фадликя ‘ам-ман сиваакь.

О Аллах, сделай так, чтобы дозволенное [халяль] защитило меня от запрещенного [харам] и сделай меня по милости Своей независимым от всех, кроме Тебя .

Мусульманские молитвы, когда посещаешь больного

Ляя ба’с, тахуурун иншаа’эл-лаахь (двараза).

Перевод: Не беда, очистишься с позволения Господа.

Второй вариант, молитву следует сказать семь раз:

Ас’элюл-лаахаль-‘азыим, раббэль-‘аршиль-‘азыим аи яшьфиякь.

Я прошу Великого Творца, Господа великого Трона об исцелении твоем.

© 2020 Информационно-аналитический федеральный портал «Ислам Сегодня»

Намаз вакытында нинди сүрәләр һәм догалар укыла?

Һәр намаз рәкәгатьләрдән тора. Рәкәгать — билгеле бер сүзләр һәм гамәлләр тәртибе. Намаз ике, өч һәм дүрт рәкәгатьтән торырга мөмкин.

Намаз укыганда укыла торган догалар һәм сүрәләр Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәте сайтында урнаштырылган. Биредә намаз уку тәртибе һәм гамәлләре язылган.

Намаз рәкәгатьләрдән — билгеле бер сүзләр һәм гамәлләр тәртибеннән гыйбарәт. Ул ике, өч һәм дүрт рәкәгатьтән торырга мөмкин.

Һәр намазның беренче рәкәгате түбәндәге гамәлләрдән тора:

1. Тәкбир әйтеп («Аллаһу Әкбәр») кулларны күтәрү.

2. Кыям — намаз вакытында басып тору.

3. Кыйраәт — намаз вакытында Коръән уку.

4. Рөкүгъ — намазда билгә тикле баш ию.

5. Каумә ‒ рөкүгътан тураеп басу һәм бераз басып тору.

6. Беренче сәҗдә.

7. Ике сәҗдә арасында утырып тору.

Икенче рәкәгатьтә өстәмә гамәл барлыкка килә — кагъдә. Кагъдә — икенче сәҗдәдән соң утырып тору һәм махсус дога — «Ә т-т әхият» («тәшәххүд») догасын уку.

Һәр намазның соңгы рәкәгатендә тагы бер хәрәкәт — сәлам бирү өстәлә. Сәлам — башны башта уңга, аннан соң сулга борып, ике якка да «Әссәләму галәйкүм вә рахмәтуллаһ» сүзләрен әйтү.

Читать еще:  Молитва от головной боли и головокружения

1. Иртәнге намаз 4 рәкәгатьтән тора: 2 сөннәт, 2 фарыз.

2. Өйлә намазы 10 рәкәгатьтән тора: 4 сөннәт, 4 фарыз, 2 сөннәт.

3. Икенде намазы 4 рәкәгать фарыздан тора:

4. Ахшам намазы 5 рәкәгатьтән тора: 3 фарыз, 2 сөннәт.

5. Ястү намазы 6 рәкәгатьтән тора: 4 фарыз, 2 сөннәт.

Аяк табаннары арасында 4 бармак киңлегендә буш ара калырлык итеп Кыйблага карап басырга, күзләрне сәҗдә урынына юнәлтергә. Ният кылабыз: «Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге иртәнге намазның 2 рәкәгать сөннәтен укырга ниятләдем».

«Аллаһү әкбәр» сүзләрен әйтеп, тәкбир кылырга. Ирләр уч төпләрен кыйблага каратып, баш бармаклары колак йомшаклыгы биеклегенә җиткәнче кулларын күтәрә. Хатыннар уч төпләрен кыйблага каратып, бармаклары кушылган хәлдә, бармак очлары иңбашы биеклегендә булырлык итеп кулларын күтәрә. Ирләр уң кулларын сул кулы өстенә куеп, уң кулның чәнти һәм баш бармагы белән сул кулны беләзеге турысыннан боҗралап тоталар. Шул рәвешле тоташкан хәлдә кулларны кендек астына төшереп куялар. Хатыннар исә уң куллары сул кул өстендә булган хәлдә кулларын күкрәкләренә куялар. Ирләрдән аермалы буларак, хатыннар сул кулларын уң кулның бармаклары белән боҗралап тотмый. Шул рәвешле сез кыямда саналасыз. Кыямда килеш «Сәнә» догасын, «Әгузү бисмилләһне», «Фәтихә» сүрәсен һәм бүтән бер сүрәне рәттән укырга.

Сөбъхәәнәкә л-лаа һүммә вә бихәмдикә вә тәбәәракәс- мүкә вә тәгәәләә җәддүкә вә ләәә иләәһә гайрүк («Аллаһым! Син һәртөрле кимчелектән өстенсең, бөтен мактаулар Сиңа, Синең исемең бик мөбарәк, даның олугтыр, вә Синнән башка илаһ юк, Синнән башкаларга гыйбадәт кылмыйбыз».)

Шуннан соң «әгузү«не һәм «бисмилләһ«не әйтәбез: Әгүүз̣ү билләәһи минә ш-ш ә йтаанир-ра җиим. Бисмилләәһ ир-рахм әә нир-рахиим . («Аллаһның рәхмәтеннән ерак булган шайтаннан сакланып Аллаһка сыенамын. Бу дөньяда һәркемгә дә шәфкатьле, ә Ике рәкәгатьтән торган намазны уку тәртибе ахирәттә исә мөэминнәргә генә рәхимле булган Аллаһның исеме белән»).

Аннан соң «Фәтихә» («Әлхәм».дип тә атыйлар) сүрәсен укыйбыз: Әлхәмдү лилләәһи раббил-г әәләмиин. Ә р-рахм әәнир- рахиим. Мәә лики-й әү мид-диин . Иййәәкә нәгбүдү үә иййәәкә нәстәгиин. Иһдинә с-сырааталь-м үстәкыйм. Сырааталь- ләз̣иинә әнгәмтә гәләйһим. Гайриль-м әгдууби гәләйһим үәлә д-дааааааллиин . Әмин. («Бөтен галәмнәрнең Тәрбиячесе, Раббысы Аллаһка мактаулар булсын! Ул — мәрхәмәтле, рәхимле. Җәза көненең (Ахирәтнең) Хуҗасы. Бары тик Сиңа гыйбадәт кылабыз һәм Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Безне туры юлга күндер. Сине ачуландырмаган һәм хак юлдан адашмаган кешеләр юлына күндер»).

Аннан соң Коръәннән тагы бер өстәмә сүрә укыйбыз. «Ихлас» сүрәсе: Бисмилләәһ ир-рахм әә нир-рахиим . Куль һувәллааһу ахәд. Аллааһ ус-сам әд. Ләм йәлид вә ләм йүләд. Вә ләм йәкүллүһу күфувән әхәд. («Әйт: Ул — Аллаһ Бер, Аллаһ — Мәңгелек. Ул һичкемне тудырмады һәм һичкемнән тудырылмады. Һәм беркем, Аңа тиң түгел»).

«Аллаһү Әкбәр» сүзләрен әйтеп билгә тикле иелергә, ягъни рөкүгъка китәргә, һәм шул хәлдә өч тапкыр әйтергә: Сөбхәәнә раббийә л-г әз̣ыйм. («Олуг Раббымны пакь дип беләм»).

Рөкүгътан тураеп басканда шул сүзләр әйтелә: Сәмигә л-лаа һу лимән хәмидәһ («Аллаһы Тәгалә Үзен мактаган кешенең мактавын ишетә«).

Тураеп баскач әйтелә: Раббәнәә ләкә л-х әмд («Әй Раббыбыз, һәрбер мактау Сиңа гына тиеш»).

Сәҗдә — җиргә тикле иелү. «Аллаһү әкбәр» дип әйтеп, башта тезләрне, аннары кулларны, аннан соң маңгай белән борынны идәнгә тидерергә; бу вакытта баш куллар арасында була, аяклар җирдән аерылмый, күзләр борынга карый. Шул хәлдә түбәндәге сүзләр 3 тапкыр кабатлап әйтелә: Сөбхәәнә раббийәл-әгъләә («Бөек булучы Раббымны пакь дип беләм».)

«Аллаһү Әкбәр» сүзләрен әйтеп, маңгайны җирдән аерырга һәм тезләнеп утырырга. Куллар тезләргә куела, күз карашы үз алдыңа юнәлгән. Берничә секунд утырганнан соң, «Аллаһү Әкбәр» сүзләре белән икенче сәҗдәгә кителә һәм 3 тапкыр «Сөбхәнә Раббиәл-Әгълә» дип әйтелә. «Аллаһу әкбәр» сүзләре белән (икенче рәкәгатьне кылыр өчен) торып басырга һәм кыямда булган хәлдә кулларны берләштереп кендек астына төшерергә (ирләр) яки күкрәк өстенә (хатыннар) куярга. Шул рәвешле беренче рәкәгать тәмамлана.

Икенче рәкәгать беренчесе кебек үк кылына, бары «Сөбхәнәкә» догасы укылмый, «әгүзе» әйтелми. Алга таба икенче сәҗдәгә кадәр беренче рәкәгатьне укыган кебек укыйбыз, ә икенче сәҗдәдән соң утырабыз. Алга таба икенче сәҗдәгә кадәр беренче рәкәгатьне укыган кебек укыйбыз, ә икенче сәҗдәдән соң утырабыз. Куллар тез Ике рәкәгатьтән торган намазны уку тәртибе өстендә, күз карашы үз алдыңда (тезләргә карыйбыз). Шушылай утырган килеш рәттән «Ә т-т әхият», «Салават», «Раббәнә әтинә» догалары укыла:

— Ә т-т әхиййәәтү лилләәһи үә с-сал әүәәтү үә т-таййиб әәт. Ә с-с әләәмү гәләйкә әййүһә н-н әбиййү үә рахмә тул-лаа һи үә бәракәәтүһ. Ә с-с әләәмү гәләйнәә үә гәләә гибәәдил- ләәһиссаалихиин. Әшһәдү ә л-л әәә иләәһә иллә л-лаа һу үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән гәбдүһүү үә расүүлүһ («Тел гыйбадәтләре дә, тән гыйбадәтләре дә, мал гыйбадәтләре дә — һәркайсы Аллаһы Тәгалә өчен. Әй Пәйгамбәребез, Сиңа Аллаһының сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Сәлам безгә дә һәм Аллаһы Тәгаләнең һәрбер изге бәндәләренә дә булсын. Күңелемнән гуаһлык бирәмен ки, дөреслектә, Аллаһы Тәгаләдән башка Илаһи зат һич юк. Шулай ук гуаһлык бирәмен ки, дөреслектә, Мөхәммәд — Аллаһы Тәгаләнең колы һәм илчесе»).

— Әллааһүммә салли гәләә Мүхәммәдин үә гәләә әәли Мүхәммәд. Кәмәә салләйтә гәләә Ибрааһиимә үә гәләә әәли Ибрааһиимә иннәкә хәмиидү м-м әҗиид. Әллааһүммә бәәрик гәләә Мүхәммәдин үә гәләә әәли Мүхәммәд. Кәмәә бәәрактә гәләә Ибраһиимә үә гәләә әәли Ибраһиимә иннәкә хәмиидүм- мәҗиид («Йә Рабби, Ибраһимга һәм аның гаиләсенә рәхмәтеңне биргән кебек, Мөхәммәдкә һәм аның гаиләсенә дә рәхмәтеңне бир. Дөреслектә, Син мактаулы һәм олуг зат. Йә Рабби, Ибраһимга һәм аның гаиләсенә бәрәкәтеңне биргән кебек, Мөхәммәдкә һәм аның гаиләсенә дә бәрәкәтеңне бир. Дөреслектә, Син — мактаулы һәм олуг зат»).

— «Раббәнәә әәтинә фид-д үнйәә хәсәнәтән үә фил-әәхырати хәсәнәтән үә кыйнәә гәз̣әәбә н-н әәр» («Әй Раббыбыз! Безгә дөньяда һәм ахирәттә яхшылык бир, безне җәһәннәм газабыннан сакла»).

— Сәлам бирү. Элек башны уңга борып, аннан соң сулга борып (күз карашы иң башына юнәлгән), ике тапкырында да сәлам әйтергә: Ә с-сал әмү галәйкүм вә рәхмәтүллаһ («Сезгә Аллаһның сәламе һәм рәхмәте булсын»)

Моннан соң кулларны күтәреп бу дога укыла: Әллааһүммә әнтә с-с әләәмү үә минкә с-с әләәмү тәбәәрактә йәә з̣әл-җәләәли үә л-икраам («Йә Рабби, Син һәрбер бәладән саклаучы һәм тынычлык Синнән генә. Син — мөбарәк Зат, әй олуглык һәм хөрмәт Иясе Аллаһ».)

Шуның белән 2 рәкәгатьле намаз тәмам була.

4 рәкагатьтән торган намазлар уку тәртибе:

а) 4 рәкагатьтән торган фарыз намаз:

1 рәкагать: Субханакя, А‘узу, Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

2 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

Беренче утыру: Ә т-т әхият.

3 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха.

4 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха.

Соңгы утыру: Ә т-т әхият, Салли-Барик , Раббана атина.

б) 4 рәкагатьле сөннәт намазлар:

1 рәкагать: Субханакя, А‘узу, Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

2 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

Беренче утыру: Ә т-т әхият.

3 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

4 рәкагать: Бисмиллях, Фатиха, өстәмә сүрә.

Соңгы утыру: Ә т-т әхият, Салли-Барик , Раббана атина.

Сөннәт намазмын фарыз намазыннан 3 һәм 4 рәкагатьләрдә Фатиха сүрәсеннән өстәмә сүрә укылуы белән аерыла.

Источники:

http://dumrt.ru/help-info/training-prayer/training-prayer_18771.html
http://m.islam-today.ru/islamic-prayers/
http://saba-rt.ru/news/radio-ham-tv-yanalilari/namaz-vakytynda-nindi-srlr-m-dogalar-ukyla

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector